مطالعاتی که مزایای ایمنی فعال در خودروها را بازگو می‌کند!

بر اساس تحقیقات صورت گرفته در مرکز تحقیقات تصادف در دانشگاه موناش استرالیا، ضربه های وارده به خودرو که ناشی از خرابی های جاده ها هستند می‌توانند به مقدار زیادی توسط سیستم ایمنی فعال اخیر به همراه سیستم های دیگر همراه آن کاهش یابند.

همچنین این مطالعه مزایای قابل توجه این تکنولوژی از جمله، هشدار تصادف احتمالی به راننده و سیستم کمکی حفظ ماشین در مسیر خودش که به یاری راننده در هدایت خودرو در جاده‌های نیوزیلند و استرالیا آمده است را بازگو می‌کند.

دکتر دیوید لوگان یکی از محققان این پروژه تحقیقاتی، از مزایای قابل توجه این سیستم در کاهش تعداد تصادفات جاده ای و در نتیجه آن تعداد مجروحین و کشته شدگان در سوانح رانندگی به میزان 4100 تا 6500 نفر تنها در کشور استرالیا خبر می‌دهد.
او همچنین خبر از کاهش 310 تا 485 نفری مرگ و میر جاده ای در اثر تصادفات کشور نیوزیلند، به واسطه استفاده از این تکنولوژی می‌دهد.
بعضی از سیستم های وابسته ترابری هوشمند (C-ITS)، که در این تحقیق مدنظر قرار گرفته اند، شامل: سیستم ترمزگیری فوری خودکار(AEB) ، سیستم هشدار سانحه، راهنمای عبور از تقاطع، سیستم هشدار به راننده در جاده های پر پیچ و خم و سیستم حفظ خودرو در مسیر مستقیم هستند.


براساس این مطالعه، تکنولوژی جدید با امکانات گسترده خود قادر به کاهش 35 تا 50 درصدی آمار تصادفات در مسافت های کوتاه نیز می‌شود.
همچنین خودروها توانایی هشدار به راننده برای جلوگیری از تصادفات احتمالی شاخ به شاخ در ترافیکی که ممکن است چند کیلومتر جلوتر از مسیر فعلی شما اتفاق بیفتد نیز دارا هستند. به طوریکه این مورد خاص، توانایی کاهش این نوع از تصادفات تا 40 درصد را دارند.
درضمن، این تکنولوژی در سیستم های رانندگی خودران که مسئول اجرای یک یا بیشتر مشخصه های رانندگی خودران هستند نیز به کار می‌آید و تصادفات احتمالی آن ها را تا 50 درصد کاهش می‌دهند.
همچنین می‌توان لزوم به کارگیری و توسعه زیرساخت های مورد نیاز برای کاهش تصادفات و کاهش سوانح جاده ای و تعداد مجروحین و مرگ و میر ناشی از تکنولوژی ضعیف در کشورهای دیگر در حال توسعه جهان مثل ایران که بالاترین میزان مرگ و میر جاده ای در جهان دارد را نام برد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.