Take a fresh look at your lifestyle.

روند تغییر خودروها در آینده

تولیدکنندگان خودروهای آمریکایی، در تلاشند تا خودروهای کم مصرف تر و سازگارتری با محیط زیست بیابند. نیروی برقی ترکیب شده با بنزین می‌تواند یکی از راه‌های تامین نیروی خودروهای آینده باشد.…