Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

AL DAMANI

وقتی نسخه اماراتی دانگ‌فنگ ای3 (DMV 300)، افتخار کل صنعت امارات می‌شود + ویدئو

در ماه‌های گذشته شاهد آن بودیم که خودرویی در کشور امارات توسط گروه M Glory رونمایی شد. خودرویی که با عنوان محصولی ملی در رسانه‌ها معرفی می‌شد و حتی آوازه آن به کشور ما هم رسید. خودرو برقی…