Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

saina plus

دردسر برای مشتریان سایپا تمامی ندارد؛ عدم تحویل خودرو در زمان مقرر و نبود پاسخگویی!

بدعهدی در صنعت خودروسازی ایران تبدیل به یک ماجرای همیشگی شده و گویا اگر این داستان ادامه پیدا نکند، خودروسازان نمیتوانند روز خود را به شب برسانند. به تازگی و بخصوص خودروسازان دولتی پس از…

ساینا آپشنال (پلاس) با ساینا فیس لیفت متفاوت است، مشتریان سایپا دقت کنند

به تازگی با آغاز پیش فروش ساینا آپشنال یا همان ساینا پلاس، برخی افراد دچار اشتباه شده و ساینا پلاس را به اشتباه همان ساینا فیس لیفت فرض و اقدام به ثبت نام خودرویی غیر مورد نیاز خود کرده اند.…