Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

MVM 110

آداب نگهداری از ام‌وی‌ام ۱۱۰

وقتی ام‌وی‌ام را می‌بینید احتمالا از خود می‌پرسید که چگونه می‌توان سوار خودرویی به این ابعاد شد؟ همه چیز در این خودرو به طور اغراق‌آمیزی کوچک به نظر می‌رسد. اما وقتی داخل آن بنشینید متوجه…