Take a fresh look at your lifestyle.

به‌روزترین قیمت محصولات پارس خودرو در بازار تهران و کارخانه (نیمه اول تیر 97)

پارس خودرو از جمله خودروسازانی است که محصولاتش بسیار خبرساز بوده و تفاوت قیمت بازار و کارخانه محصولاتش معمولا بالاترین مقداری است که در ماه‌های اخیر ثبت شده است.

به گزارش چرخان، قیمت محصولات شرکت پارس خودرو که در خردادماه حواشی بسیار زیادی داشت، با ثبات شده و حالا بازار با قیمت‌های افزایش یافته کنار آمده است. در ادامه به بررسی قیمت محصولات پارس خودرو در بازار و کارخانه می‌پردازیم.

 

قیمت کارخانه برلیانس H220 دنده‌ای: 43 میلیون و 684 هزار تومان / قیمت بازار این خودرو: 45 میلیون و 500 هزار تومان / این خودرو افزایش قیمت 3 میلیون تومانی داشته است.

قیمت کارخانه برلیانس H220 دنده‌ای + رینگ آلومینیومی: 44 میلیون و 780 هزار تومان / قیمت بازار این خودرو: 46 میلیون و 600 هزار تومان / این خودرو نسبت به خردادماه افزایش قیمت 2 میلیون تومانی داشته است.

قیمت کارخانه برلیانس H220 اتوماتیک: 49 میلیون و 274 هزار تومان / قیمت بازار این خودرو: 49 میلیون و 500 هزار تومان / این خودرو نسبت به ماه گذشته افزایش قیمت یک میلیون تومانی داشته است.

قیمت کارخانه برلیانس H230 دنده‌ای: 43 میلیون و 684 هزار تومان / قیمت بازار این خودرو: 45 میلیون و 500 هزار تومان / افزایش قیمت 3 میلیون تومانی نسبت به خردادماه.

قیمت کارخانه برلیانس H230 دنده‌ای + رینگ آلومینیومی: 44 میلیون و 780 هزار تومان / قیمت بازار این خودرو: 46 میلیون و 300 هزار تومان / افزایش قیمت 2 میلیون تومانی نسبت به ماه گذشته.

قیمت کارخانه برلیانس H230 اتوماتیک: 49 میلیون و 274 هزار تومان / قیمت بازار این خودرو: 50 میلیون و 500 هزار تومان / افزایش قیمت یک میلیون تومانی نسبت به ماه گذشته.

قیمت کارخانه برلیانس H320 دنده‌ای 1.5: 52 میلیون و 14 هزار تومان / قیمت بازار این خودرو: 55 میلیون و 300 هزار تومان / افزایش قیمت یک میلیون تومانی نسبت به خردادماه.

قیمت کارخانه برلیانس H320 دنده‌ای 1.6: 56 میلیون و 836 هزار تومان / قیمت بازار این خودرو: 60 میلیون و 100 هزار تومان / افزایش قیمت یک میلیون تومانی نسبت به خردادماه.

قیمت کارخانه برلیانس H320 اتوماتیک 1.5 + مولتی مدیا: 58 میلیون و 919 هزار تومان / قیمت بازار این خودرو: 61 میلیون و 500 هزار تومان / افزایش قیمت یک میلیون تومانی نسبت به ماه گذشته.

قیمت کارخانه برلیانس H320 اتوماتیک 1.6 + مولتی‌مدیا: 63 میلیون و 741 هزار تومان / قیمت بازار این خودرو: 67 میلیون و 500 هزار تومان / افزایش قیمت 2 میلیون تومانی نسبت به ماه گذشته.

قیمت کارخانه برلیانس H330 دنده‌ای 1.5: 50 میلیون و 41 هزار تومان / قیمت بازار این خودرو: 54 میلیون و 400 هزار تومان / افزایش قیمت دو میلیون تومانی نسبت به ماه گذشته.

قیمت کارخانه برلیانس H330 دنده‌ای 1.6: 54 میلیون و 864 هزار تومان / قیمت بازار این خودرو: 59 میلیون و 500 هزار تومان / افزایش قیمت دو میلیون تومانی نسبت به ماه گذشته

قیمت کارخانه برلیانس H330 اتوماتیک 1.5 + مولتی مدیا: 61 میلیون و 659 هزار تومان / قیمت بازار این خودرو: 69 میلیون و 100 هزار تومان / افزایش قیمت 3 میلیون تومانی نسبت به خردادماه.

قیمت کارخانه برلیانس H330 اتوماتیک 1.6 + مولتی‌مدیا: 66 میلیون و 481 هزار تومان / قیمت بازار این خودرو: 71 میلیون و 300 هزار تومان / افزایش قیمت 2 میلیون تومانی نسبت به ماه گذشته.

قیمت کارخانه برلیانس کراس (C3) اتوماتیک 1.5: 62 میلیون و 974 هزار تومان / قیمت بازار این خودرو: 69 میلیون و 100 هزار تومان / افزایش قیمت 2 میلیون تومانی نسبت به ماه قبل.

قیمت کارخانه برلیانس کراس (C3) اتوماتیک 1.6 + مولتی‌: 67 میلیون و 796 هزار تومان / قیمت بازار این خودرو: 73 میلیون و 300 هزار تومان / افزایش قیمت یک میلیون تومانی نسبت به خردادماه.

قیمت پارس خودرو رنو تندر 90 گیربکس JHQ: چهل و چهار میلیون و 248 هزار تومان / قیمت بازار این خودرو: 58 میلیون و 300 هزار تومان / افزایش قیمت یک میلیون تومانی نسبت به ماه گذشته.

قیمت کارخانه رنو پارس تندر . گیربکس JHQ + مولتی: 48 میلیون و 284 هزار تومان / قیمت بازار این خودرو: 61 میلیون و 100 هزار تومان / افزایش قیمت 3 میلیون تومانی نسبت به خرداد ماه!

داچا ساندرو استپ وی

قیمت کارخانه رنو ساندرو – دنده‌ای . گیربکس JHQ: چهل و هشت میلیون و 956 هزار تومان / قیمت بازار این خودرو: 69 میلیون تومان / افزایش قیمت 6 میلیون تومانی نسبت به خردادماه.

قیمت کارخانه رنو ساندرو – اتوماتیک: 54 میلیون و 644 هزار تومان / قیمت بازار این خودرو: 83 میلیون تومان / افزایش قیمت 2 میلیون تومانی نسبت به ماه گذشته.

قیمت کارخانه رنو ساندرو استپ‌وی – دنده‌ای: 53 میلیون و 877 هزار تومان / قیمت بازار این خودرو: 75 میلیون تومان / افزایش قیمت 6 میلیون تومانی نسبت به ماه گذشته.

قیمت پارس خودرو رنو ساندرو استپ‌وی – اتوماتیک: 61 میلیون تومان / قیمت بازار این خودرو: 89 میلیون تومان / کاهش قیمت یک میلیون تومانی نسبت به ماه گذشته.

قیمت کارخانه پیکاپ دوکابین ریچ: 76 میلیون و 457 هزار تومان / قیمت بازار این خودرو: 79 میلیون تومان / کاهش قیمت 6 میلیون تومانی نسبت به ماه گذشته.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.