Take a fresh look at your lifestyle.

حمایت مبتکرانه از شوماخر “به مبارزه‌ات ادامه بده”

بیانیه ارائه شده از دفتر شوماخر هدف اصلی این ابتکار را تلاشی برای ارسال انرژی مثبت به قهرمان هفت دوره مسابقات فرمول ۱ و خانواده ایشان اعلام کرد، و در ادامه از طرز فکر شوماخر در رابطه با تسلیم نشدن و مبارزه در دوران سختی نیز تجلیل کرد.
همسر شوماخر می‌گوید: “هدف این ابتکار استفاده از قدرت مبارزه طلبی در افراد است” و در ادامه اعلام می‌کند “ما قصد داریم دیگران را به تلاش و مبارزه دعوت کنیم”.
سابین کهم، مدیر ارشد دفتر مایکل شوماخر معتقد است: “این عمل اولین قدم در جهت موفقیت‌های آتی‌مان است و عبارت به مبارزه‌ات ادامه بده برای گسترش باور مبارزه طلبی در افراد بوده و پیامی به شمار می‌رود که تنها در مسابقات اتومبیل‌رانی صدق نمی‌کند. بدین ترتیب امیدواریم بتوانیم این حادثه هولناک که تمام خانواده شوماخر را تحت تاثیر قرار داده را به بک اتفاق مثبت تبدیل کنیم. هدف ما ارسال نشانه‌ای برای افراد روشنفکر است. عبارت به مبارزه‌ات ادامه بده شجاعت، امید و اعتقاد افراد را نشانه می‌گیرد. تمام هدف ما ارسال انرژی مثبتی است که از سوی تمام جهانیان دریافت می‌شود.”
“عنوان به مبارزه‌ات ادامه بده نماینده روحیه شاد است و با توجه به اتفاقات رخ داده و اعتقادات حاضر یک مزیت به شمار میآید.” وی همچنین به وضوح اعلام کرد که اطلاعات بیشتری در زمینه سلامت شوماخر ارائه نمی‌شود.
وی در ادامه میگوید: “سلامت مایکل یک مسئله عمومی نیست و به همین دلیل با هدف حفظ فضای خصوصی وی اطلاعات بیشتری در این زمینه ارائه نخواهیم داد. در آینده نیز اطلاعات مرتبط بر اساس قانون خواهند بود و از حوضه شخصی وی فراتر نمی‌روند.”
“مطلع هستیم که این تصمیم ممکن است برای افرادی نیز دشوار باشد، ولی ما صرفا رهرو خواسته‌های مایکل هستیم و تنها می‌توانیم از اینکه ما را درک می‌کنیم متشکر باشیم.”
“مایکل حتی در زمان اوج شهرتش نیز خواهان حفظ حریم خصوصی‌اش بود، او همیشه مرز بین حریم خصوصی و عمومی خود را رعایت می‌کرد. ما نیز اکنون با استفاده از رسانه‌های ملی، نمایشگاه‌ها، و ابتکار به مبارزه‌ات ادامه بده سپاسگذار وفاداری طرفداران مایکل هستیم. بسیاری از طرفداران مایکل نیز از این ابتکار ما قدردانی کرده‌اند و آنرا با آغوش باز پذیرفته‌اند.”

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.